График приема посетителей

Романова Тамара Степановна

Директор

Сорокина Лариса Викторовна

Исполняющий обязанности директора

Бурашникова Наталья Александровна

Заместитель директора по УВР

Нешатаева Юлия Павловна

Заместитель директора по УВР

Часы приема:

Понедельник     16:00 – 18:00

Суббота             12:00 – 14:00

телефон 8(34767)46696;

е-mail: rts-okt@mail.ru

Часы приема:

Понедельник       12:00 – 13:00

Вторник                09:00 – 11:00

телефон 8(34767)46656;

е-mail: sorolarisa@mail.ru

Часы приема:

Среда                14.00 - 16.00

Суббота              09.00 - 11.00

телефон 8(34767)46626;

е-mail: nat.kalinka@ya.ru

Часы приема:

Среда              09.00 - 10.00

 

телефон 8(34767)46626;

е-mail: neshataeva.yulia@gmail.com

Муталова Ирина Халитовна

Заместитель директора по ВР

Галлямова Насима Камилевна

Заместитель директора по АХР

Ишмухаметова Дилара Фатиховна

Медицинский работник (фельдшер)

Часы приема:

Среда                14.00 - 16.00

Суббота              09.00 - 11.00

телефон 8(34767)46626;

е-mail: irina.mutalova@mail.ru

Часы приема:

Понедельник        08:00 – 11:00

 

телефон 8(34767)46656;

е-mail: school22okt@mail.ru

Часы приема:

Понедельник - пятница 08:30 - 17:34

 

телефон 8(34767)46626;

е-mail: school22okt@mail.ru